Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2016-08-23 16:10 i Söderskolan Falkenberg
Eleverna får information och kunskap om samt reflekterar kring deras vardag i skolan.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi samtalar om yrken och arbetsplatser, varför vi går i skolan, vem som bestämmer i skolan och hur alla ska trivas här. Vi diskuterar hur det är i andra länder och hur man är en bra kompis. Vi klassråd där vi tränar oss på att ha demokratiska möten. 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta på olika sätt för att få förståelse i vad skillnaden är mellan yrke och arbetsplats. Sortera olika yrken i olika kategorier. Vi kommer titta närmare på vår arbetsplats skolan och vilka regler och normer som gäller i skolan. Vi arbetar med demokrati och hur man håller ett klassråd/elevråd. Vidare kommer vi arbeta med hur man är en bra kompis och hur man förebygger mobbing. 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Mål

 Du kommer främst öva din kommunikativa förmåga då du samtalar, förklarar och uttrycker egna åsikter.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Undervisning och arbetsformer

Vi läser texter, samtalar, ser film, arbetar i enskilt och i grupp. Vi diskuterar mycket och försöker sortera olika begrepp. Vi funderar och reflekterar vad vi tycker och vad vi kan påverka. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga 
*samtala om regler och förklarar varför det kan behövas regler i vårt klassrum, hela skolan, hemma och i samhället. 
*att beskriva hur ett klassråd/elevråd går till och vad en ordförande och sekreterare är
*uttrycka dina egna åsikter när vi pratar om hur man är en bra kompis och hur vi arbetar mot mobbing. 
*att lyssna och visa intresse när dina kamrater talar.

.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: