Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål spanska år 1-3

Skapad 2016-08-23 16:44 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering spanska som modersmål för åk 1-3 Ht16
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Under första delen av höstterminen kommer vi att ha högläsning av korta texter under lektioner och träna på läsförståelse genom att svara på frågor både muntligt och skriftligt. 

Innehåll

Arbetsområde

Läsa

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: