Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma chambre

Skapad 2016-08-23 17:33 i Tiundaskolan Uppsala
Vi lär oss möbler och prepositioner samt repeterar färger
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss vad de olika möblerna i ett rum heter, prepositioner samt repeterar färger.

Innehåll

 Planeringens innehåll

- Ord/begrepp att kunna:(Alla viktiga ord/begrepp som tillhör arbetsområdet).

- vi repeterar färger

- vi lär oss vad olika rum i ett hus heter och vad de olika möblerna heter

- vi arbetar med nödvändiga prepositioner för att kunna beskriva rum och var möblerna är placerade

 

- Arbetsformer:

-vi läser och lyssnar på olika texter

-vi tittar på korta filmer om möbler

https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY

https://www.youtube.com/watch?v=V03e5JDrsSI

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

- att du har utvecklat ditt ordförråd

- att du kan förstå innehåll i talat och skrivet språk - här med temat möbler.

- att du kan kommunicera skriftligt och muntligt om möbler och olika rum.

 

- Bedömning baseras på exempelvis:

Arbetet mynnar ut i en egen redovisning av sitt eget rum

- vi gör en ritning, en bild eller en film om vårt eget rum / vårt drömrum (egenritad/klipp och klistra/på datorn) som ska redovisas muntligt i grupp

-vi skriver och lämnar in en beskrivning av vårt eget rum / vårt drömrum

-vi gör en test i hörförståelse och i läsförståels

 

- Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde ungefär tre veckor

Matriser

M2
Moderna språk (språkval)

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
använda strategier för lyssnade och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att
uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmåga att
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: