Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 3

Skapad 2016-08-23 19:11 i Sollebrunns skola Alingsås
Du ska få lära dig om solen, jorden, månen och de andra planeterna. Du kommer att få lära dig några stjärnbilder. Du kommer också att få lära dig om hur människor förr trodde att jorden skapades och du kommer att få en inblick i vad vetenskapsmännen kommit fram till idag.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)

Du ska få lära dig om solen, jorden och månen. Du kommer att få lära dig några stjärnbilder. Du kommer också att få lära dig om hur människor förr trodde att jorden skapades och du kommer att få en inblick i vad vetenskapsmännen kommit fram till idag.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se filmer med fakta om solen, planeterna och månen och dess förhållande till vår jord.
Du kommer att få lära dig några vanliga stjärnbilder.
Vi läser texter om rymden.
Du kommer att få arbeta individuellt med såväl bilder och texter inom arbetsområdet.

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för att vara aktiv under lektionerna, ställa frågor och delta i diskussioner. Genom att göra detta får du också svar på de frågor och funderingar du har om ämnet.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna:
Ge en enkel förklaring till hur det blir natt och dag.

Skriva en enkel faktatext om något i arbetsområdet.

Ge en förklaring till månens faser.
Ge en enkel förklaring till varför det finns olika årstider.
Känna igen några stjärnbilder.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: