Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning på internet

Skapad 2016-08-23 19:28 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Att lära eleverna att på ett effektivt sätt kunna söka efter information på internet
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Att på ett effektivt sätt kunna söka efter information på internet och sammanställa informationen

Innehåll

Syfte:

Du ska kunna förstå sökmotorernas funktion när du ska hitta information. Du ska fundera över vilka sökord som fungerar bäst och hur du kan effektivisera dina sökningar. Du ska även kunna sammanställa den information som du hittar.

 

Arbete i klassrummet:

 • träna på att välja bra sökord och sökfraser för att sedan söka information med hjälp av dessa
 • träna på att söka efter bilder, kartor och filmer på internet som kan komma till nytta vid olika tillfällen
 • träna på att hitta rätt webbadress och snabbt hitta den information som eftersöks
 • lära dig enhetsomvandling

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du använder olika sökord för att hitta information
 • Hur du bedömer sidornas användbarhet
 • Hur du söker svar på olika frågor genom att hitta samma information på flera internetsidor
 • Hur du presenterar informationen som du fått fram

 

 

 

Uppgifter

 • Informationssökning på internet

 • Informationssökning på internet 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

Sv Sh SvA
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Sv Sh SvA
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 6.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: