Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna

Skapad 2016-08-23 19:51 i Kvibilleskolan Halmstad
Vikingar vilka var de? Hur levde de? Vart gick deras resor? Vad trodde de på?
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild Religionskunskap SO (år 1-3) Historia

Vi ska nu göra en resa bakåt i tiden närmare bestämt till Vikingatiden. Vi ska lära oss om den tidens människor. Hur de levde och var de bodde. Vilka resor som de gjorde och hur deras skepp såg ut. Vi ska också lära oss om vilka olika källor som finns till den kunskap som vi har idag, till exempel, det som andra folk har skrivit, runskrift och arkeologiska utgrävningar

Innehåll

Mål för vårt arbete

Det här ska du kunna efter vårt arbetsområde:

Berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. Du ska kunna hitta likheter och skillnader.
Berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor. Hur såg deras skepp ut och hur användes de.
Berätta om vilken tro och vilka gudar de hade.
Berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
Berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Så här jobbar vi

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, husmor och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, svara på frågor, måla bilder och lyssna på berättelser. 

Bedömning

Jag bedömer ditt sätt:
att föra resonemang och göra jämförelser
att utrycka ståndpunkter
att argumentera dina åsikter
att söka information och använda den
att förklara betydelsen av olika begrepp 
att använda begreppen i rätt sammanhang

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: