Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 2 HT Teknik - hur saker fungerar och används

Skapad 2016-08-23 19:55 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Du ska få lära dig om hur saker fungerar och används, det kallar vi för teknik.
Grundskola 2 Teknik
Vi kommer att undersöka, bygga, konstruera och jämföra olika områden inom teknik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna undersöka vardagliga föremål

Du ska kunna ge exempel på hur föremål i din vardag är uppbyggda, fungerar och kan förbättras

Du ska kunna arbeta med egna konstruktioner

Du ska utveckla förmågan att använda begrepp och ord inom teknik, exempelvis mekanismer, hävstänger, 

Du ska kunna ge exempel på hur tekniken har utvecklats över tid.

Innehåll

Inom arbetsområdet ska du få reflektera över och undersöka hur saker fungerar. Det kan vara saker som finns här och nu i din vardag eller saker som människor använt för längesedan. 

Du ska få lära dig hur teknik har förändrats över tid.

Uppgifter

 • Vi bygger tidningstorn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: