Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med träden år 1 16/17

Skapad 2016-08-23 20:07 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Våra träd i närmiljön
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3)
Du och din grupp ska få följa ett speciellt träd under året för att se vad som händer med det. Du ska även lära dig om andra träd i vår närmiljö. Arbetet med våra träd kommer att hålla på hela läsåret för att vi ska kunna se vad som händer med träden under de olika årstiderna.

Innehåll

Mål

Du ska kunna beskriva hur ditt träd förändras under året.
Du ska kunna skriva en kort faktatext om träd.
Du ska kunna berätta om ditt träd.
Du ska kunna göra en enkel undersökning som handlar om ditt träd.
Du ska kunna berätta vad man har för nytta av träd.
Du ska kunna namnet på minst fyra olika trädarter.


 Arbetssätt

Vi kommer att besöka våra träd då och då för att göra iakttagelser och undersökningar av olika slag.

Vi kommer att läsa sagor och faktatexter om träd samt titta på filmer.

Vi kommer att måla av träd med olika bildtekniker.

 

Bedömning

Hur du kan beskriva hur ett träd förändras under året.
Hur du skriver din faktatext.
Du visar att du kan genomföra enkla observationer.
Du visar att du kan namnet på minst fyra trädarter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: