Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 2016/2017

Skapad 2016-08-23 20:32 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering för åk 1 i svenska.
Grundskola 1 Bild Svenska
Välkommen till bokstävernas värld! Tänk att kunna läsa en härlig, rolig, spännande eller kanske sorglig bok - alldeles själv! Det kommer du att kunna efter det här läsåret. Tillsammans kommer vi att upptäcka och uppleva språket på många olika sätt genom att lyssna, samtala, läsa, skriva, sjunga och röra på oss.

Innehåll

Målet att arbeta mot

Du ska utveckla din förmåga att:

-känna igen alla stora och små bokstäver.

-kunna koppla ljud till bokstav.

-läsa och förstå enkla ord.

-läsa och förstå enkla meningar.

-läsa och förstå enkla texter.

-forma stora och små bokstäver.

-skriva enkla ord och meningar med mellanrum mellan orden.

-skriva en enkel text.

-lyssna till och förstå olika slags berättelser/sagor.

-kunna berätta om en sak/händelse inför en grupp/klassen.

Så här arbetar vi för att nå målen:

  • Vi tränar på att skriva bokstäverna; stora och små.
  • Vi tränar på att höra bokstavsljud i början, inuti och/ eller i slutet av ord.
  • Vi har tillgång till inspirerande böcker i klassrummet och i biblioteket.
  • Vi lyssnar till högläsning.
  • Vi berättar och samtalar i gruppen.
  • Vi använder iPad som ett lärverktyg.
  • Vi skriver ord och meningar för hand och på iPaden.
  • Vi skriver enkla texter, t ex egna sagor och faktatexter.
  • Tillsammans tränar vi på att tolka och förstå olika texter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • skriva stora och små bokstäver.
 • skriva enkla ord och meningar.
 • läsa och förstå enkla texter.
 • berätta om något för gruppen.
 • lyssna till och förstå olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: