Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vid de stora floderna

Skapad 2016-08-23 20:46 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Ett arbete om Mesopotamien, landet mellan floderna och det forntida Egypten.
Grundskola 7 – 9 Historia

I det här arbetsområdet kommer vi att titta på varför civilisationer/ samhällen uppstår. Vi kommer att titta på vilka geografiska, ekonomiska och sociala faktorer som gör att samhällen bildas. Genom att jämföra, se likheter och skillnader, mellan olika flodkulturer kan vi lättare förstå varför människor bosätter sig på olika platser.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska få en ökad förståelse för människor med andra levnadsvillkor än ditt eget.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Arbetsprocess

Förmågor som ni ska utveckla är t.ex er analysförmåga. Det innebär att ni ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar och jämföra för att kunna se likheter och skillnader mellan livet i Mesopotamien och det forntida Egypten.

Du ska också träna din förmåga till informationshantering. Till exempel undersöka varför flodkulturerna uppstod där de gjorde.


 Ni kommer också att träna er begreppsförståelse då ni ska kunna relatera dem till varandra och även kunna använda dem i olika sammanhang.

Ni kommer att jobba med uppgifter i SO Direkt, delta i diskussioner, titta på filmer. Däremellan kommer ni ha muntliga eller skriftliga förhör.

 

Matriser

Hi
Flodkulturerna - Mesopotamien och Egypten

På v¨äg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om tidsperider
Du behöver lära dig mer om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Analys (orsaker och konsekvens)
Du behöver träna din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Du behöver träna dig i att göra jämförelser och beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver förhållande komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Källor
Du behöver träna din förmåga att använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du behöver också träna din förmåga att resonera om deras trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Du behöver träna din förmåga att använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: