Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism 8AC

Skapad 2016-08-23 20:48 i Djupedalskolan Härryda
Arbete där vi studerar Hinduism & Buddhism Vi ska studera och jämföra de viktigaste tankegångarna inom religionerna. Undervisningen kommer även belysa religionerna ur rubrikerna historiens huvudrag, urkunder, centrala tankar, varierade tolkningar och religion och samhälle.
Grundskola 8 Religionskunskap

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

  • använda fakta för att göra jämförelser mellan religionerna genom att hitta likheter och skillander t. ex centrala tankar(gudssyn, människosyn, livet efter döden), Identitet, livsstil och andra religiösa uttryck (riter, seder och bruk inom reliogionerna), urkunder osv..
  • dra egna slutsatser om hur du tror det är att vara och hur en troende och anhängare tänker i olika frågor.
  • förstå hur religioner påverkas av eller har påverkat händelser och olika förhållanden i samhället för  människorna - religion och samhälle

BEDÖMNING

Vad som bedöms:

  • Dina kunskaper om Hinduism & Buddhism och hur du visar detta genom att beskriva centrala, tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.
  • Din förmåga att kunna föra ett resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna, göra en jämförelse.
  • Din förmåga att se samband  hur religioner kan påverkas av och påverka samhällen och dess människor. 

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om Hinduism & Buddhism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om Hinduism & Buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om Hinduism & Buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: