Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid år 3

Skapad 2016-08-23 21:07 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Hur levde människor under forntiden jämfört med idag? Hur såg samhället ut?
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Teknik Svenska Slöjd

Vi ska arbeta med Nordens historia under istid, stenålder, bronsålder och järnålder. Du kommer att använda ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om tiderna.Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Mål

 

 • förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder 
 • redovisa och jämföra hur människor levde i någon av tidsepokerna
 • berätta hur vi kan se spår från forntiden  
 • delta i samtal kring området
 • förklara tidsbegreppen stenålder, bronsålder, järnålder
 • kunna arbeta med olika material såsom lera, trä och skinn.
 • känna till lekar från forntiden.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetsformer

 

 

 

 • olika former av bildframställning
 • leka forntidslekar
 • samla fakta från texter och film
 • tekniska utvecklingar; kil, hävstång, hjulet
 • delta i textsamtal
 • arbeta enskilt, parvis, grupp
 • skriva olika slags texter såsom fakta, instruktioner och narrativ.
 • jämföra tidsperioderna- boende, mat, kläder och  redskap.

 

Matriser

Sv Tk Sl Bl SO
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och berätta om vad de symboliserar.
redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan redovisa med en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
3. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden i vår natur.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden.
Jag kan berätta om några spår som vi kan se från forntiden.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden och förklara hur de har bildats.
Skriva faktatext
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att hitta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva enkel faktatext med hela meningar.
Jag kan skriva faktatext med beskrivningar och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: