Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2016-08-24 08:57 i Öckerö
Planering för arbete med engelska i årskurs 4.
Grundskola 4 Engelska

Här kan du läsa om vad du kommer få träna på under engelskalektionerna i åk 4!

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

De här kunskaperna ska du utveckla

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förståddSå här kommer vi att arbeta

Vi kommer bland annat att:

 • lyssna på talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text.
 • samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger, pjäser, lekar och presentationer.
 • titta på engelska program.
 • prata om och träna på engelsk grammatik.
 • läsa och arbeta med olika typer av texter på engelska.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Lärandet visar du genom att fortlöpande visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Till exempel kommer du att få återberätta, skriva och läsa texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner. Vi kommer även ha tester då och då som visar vad du lärt dig och vad du behöver träna mer på.

I matrisen med kunskapskrav som finns här nedanför står det vad det är som vi bedömer. Om man sammanfattar det viktigaste i tre punkter så handlar det om:

 • hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
 • hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.

 

Matriser

En
Engelska kunskapskrav år 4-6

E
C
A
Förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Användning av material i egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera meningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion via meningar och fraser
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: