Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Three things that makes me happy - presentation eng 5

Skapad 2016-08-24 10:24 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Muntlig presentation
Gymnasieskola Engelska
Teaching English should aim at helping students to develop knowledge of language and the surrounding world so that they have the ability, desire and confidence to use English in different situations and for different purposes.

Innehåll

We are doing this in order to get to know each other a bit more than we are doing right now. We are doing this to practice seeing things from the bright side, and remembering the things that actually are making us more HAPPY. 

Work order

 1. Find three things that makes you happy and make sure you can present and talk about it to your classmates.
 2. Use a presentation program to use as a visual aid.
 3. Prepare your presentation, pay attention to grammar, vocabulary and pronunciation.
 4. Rehears you presentation and make sure you feel relaxed. 
 5. The version you present in class will be the short version. With the help of the brief feedback you will then modify your work before recording and handing in.

You will also

 • Use IKT to plan and present your work. Use a mind mapping program to start your work and complete the Long version of the presentation with a recording. 
 • Practice working with and consider the effects of an introduction, main part and conclusion to your work.
 • Practice presenting your work to a group of people.

Formative Evaluation

Your first draft vill be the Short version presented to the class, you will receive feedback from you teacher before you hand in the Long recorded version. 

Further information about presentations, go to Digilär

 

Uppgifter

 • Recorded Presentation - Long Version

 • Short presentation feedback

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -

Matriser

Eng
Engelska 5 ENGENG05

E
C
A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: