Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2016-08-24 10:36 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Det har börjat nya barn i gruppen och de ska hitta en plats i gruppen och hitta kompisar att leka med.

Innehåll

Vi fokuserar på att alla barn ska hitta och lära känna kompisar, både nya och gamla.

vi jobbar med hur vi är mot varandra, att vara en bra kompis.

vi jobbar även med att välja aktivitet, jobba med den och sedan avsluta den och plocka ihop.

vi i personalen ska uppmärksamma hur vi gör i påklädningssituationen. Behandlar vi alla lika eller gör vi olika. Pojkar och flickor.

vi tittar på vilka lärmiljöer barnen väljer, och olika kombinationer av samspel mellan barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: