👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu ska vi prata engelska!

Skapad 2016-08-24 11:02 i Lövängsskolan Västerås Stad
Vi kommer att jobba med några förmågori i Lgr11. Denna gång kommunikativ och begreppsförmåga.
Grundskola 5 Engelska

Vi kommer att jobba med några förmågori i Lgr11. Denna gång kommunikativ och begreppsförmåga.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- anpassa engelskan efter vem du samtalar med
- samtala och diskutera på engelska- förstå och tolka den engelska du lyssnar på
- lära dig förstå och använda olika begrepp för att andra ska förstå dig 
- lära dig förstå och använda olika begrepp för att göra dig förstådd
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centrala innehållet

Du kommer enskilt och tillsammans med andra att jobba med att:
- lyssna, läsa, tala, samtala och skriva enkel engelska
- använda olika sätt att förstå och göra sig förstådd på engelska

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan lyssna, tala och samtala och enkel engelska.

Denna gång kommer vi att göra en formativ bedömning på dina arbeten och framsteg i engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska

Lyssna

Du har en bit kvar.
Du klarar dig med viss säkerhet.
Du klarar dig med relativt god säkerhet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan tillämpa någon strategi vid lyssnade och läsning.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I samtal med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.