Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna högkulturer 2016 7an

Skapad 2016-08-24 11:06 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 Historia Svenska

Innehåll

Syfte

Undervisningen kommer handla om:

Du ska ha kunskaper:

om hur högkulturerna Mesopotamien, Egypten, Kina växte fram.

om hur staden förändrade människornas sätt att leva.

om hur floderna bidrog till kommunikation, handel och jordbrukets utveckling.

om hur samhällsklasser uppstår.

om hur samhället organiseras.

om viktiga framsteg såsom skriften, hjulet och utvinning och förädling av metaller.

om religionens roll i samhället.

Arbetssätt

Detta är ett samarbete mellan So och Svenska.

Du kommer att jobba med de olika kulturerna genom att skriva berättelser i svenskan.

I So får du ta del av av genomgångar och diskussioner.

Dina förmågor bedöms utifrån hur du presterar på dina berättelser, diskussionerna, muntliga förhören och det sammanfattande provet på s.148-185

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: