Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska "Arbete och arbetslivet" i åk 8

Skapad 2016-08-24 11:07 i Österslättsskolan Karlshamn
I arbetsområdet läser eleverna olika texter om arbetslivet. De diskuterar tillsammans och gör egna analyser. De skriver en framtidstext om en dag i framtiden, "Mitt liv om tio år". Slutligen går de ut på sin första prao och när de kommer tillbaka till skolan gör de muntliga presentationer inför gruppen om sina upplevelser.
Grundskola 8 Svenska

Arbete och arbetslivet genom prao!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Konkretisering av mål

Eleven sak få en kännedom och förståelse för:
- Hur det svenska arbetslivet fungerar
- Hur andra upplevt sin första kontakt med arbetslivet genom prao

Eleven ska träna sin förmåga:
- Hur man skriver och bearbetar en framtidstext
- Hur man analyserar och tolkar olika texter på temat arbetsliv 

Kommer att bedömma

Elevens förmåga att :

 • Kunna komma med egna lösningar kring de frågor vi diskuterar samt motivera sina åsikter och ståndpunkter
 • Förstå skillnaden på fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • Tolka och analysera olika texter 
 • Skriva och bearbeta sin text, skriven i ett framtidsperspektiv

Arbetssätt

 

 • Analyser och diskussioner om arbete
 • Ordkunskap och begreppsbildning i ämnet, kommun och arbetsliv
 • Textläsning/antologin om arbetsliv
 • Uppsatsskrivning - "Mitt liv om tio år"
 • Prao - praouppgifter
 • Redovisning av prao
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: