Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL v34 - v39

Skapad 2016-08-24 11:36 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik

Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar på DVD eller www.mateboken.se.

Vi kommer att ha skriftligt prov utan miniräknare samt en inlämningsuppgift att lösa för dem som vill nå högre.

Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom gemongågna områden. se nedan

Innehåll

Beskrivning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Efter genomgånget kapitel kommer du vara bättre på att:

 åk6veta vad som menas med ett decimaltal2 kunna storleksordna decimaltal3 kunna multiplicera med 10, 100 och 10004 kunna dividera med 10, 100 och 10005 kunna räkna med överslagsräkning6 kunna räkna med kort divisionkunna se mönster i olika figurer och talhur vårt talsystem är uppbyggtkunna jämföra och storleksordna tal10 kunna använda olika räknesätt och förstå samband mellan dem åk7 kunna se mönster i olika figurer och talkunna jämföra och storleksordna talkunna avrunda 4 göra överslagkunna använda olika räknesätt och förstå samband mellan demförstå hur vårt talsystem är uppbyggt7 behärska uppställningsmetoder för de fyra räknesätt. åk8räkna med tal i decimalform och i blandade räknesätthur vårt talsystem är uppbyggt3 behärska uppställningsmetoder för de fyra räknesätt.addera och subtrahera med negativa taltolka och skriva tal i potensform åk91 veta hur vårt talsystem är uppbyggt2 kunna göra beräkningar med positiva tal3 kunna göra beräkningar med negativa tal4 skriva tal i potensform5 kunna göra beräkningar i potensform6 kunna använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal. 7kunna göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötterkunna använda några prefix för stora och små tal

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Arbetsgång

Du jobbar i din egen takt utifrån överenskommet med mattelärare, mentor och elev.
Vissa hinner bara grundkurs, andra bara grön kurs.
En del börjar med Diagnosen och går direkt på "Röd kurs" och tar sig ännu längre.
Några behöver mycket färdighetsträning och får extra stenciler att öva extra på.
 
Det viktiga är att förstå det man gör och försöka vara delaktig i så många moment som möjligt.

Alla börjar i grundkurs, rättar under tiden och frågar så fort men inte förstår och lämnar därefter in Diagnos. Därefter sker olika typer av fördjupning.

Åk6
- Kap1 Matteborgen, diagnos in måndag v36 - om du inte hinner, kom och prata med mig.
Därefter räkna blå eller röda sidor, välj de sidor som känns bra. Om du hinner mer kom till mig och byt till Formula Kap1, under hela tiden jobbar du så långt du hinner.
-Skriftligt prov utan miniräknare måndag v39. Då delas även inlämningsuppgift ut, för de som vill visa högre kvaliteer - denna lämnas in senast fredag v39.

 

 

Åk7,8,9
- Kap1 formula, diagnos in fredag v37 (om du inte hinner, kom och prata med mig)
Därefter räkna gröna eller röda sidor, välj de sidor som känns bra. Om du hinner mer kom till mig och hämta mer material, under hela tiden jobbar du så långt du hinner.
- Skriftligt prov utan miniräknare måndag v39. Då delas även inlämningsuppgift ut, för de som vill visa högre kvaliteer - denna lämnas in senast fredag v39. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: