Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vågor i fysiken

Skapad 2016-08-24 11:58 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Många former av energi kan beskrivas med vågor. Ljud och ljus är vågor av energi. Du kommer att jobba med små försök som visar på hur ljud & ljus uppstår, breder ut sig, registreras och reflekteras och vad det fysikaliska fenomenet innebär. Där efter ska du bli reporter för ett nyhetsprogram. Du och en kompis ska välja ett föremål som har med ljus att göra och/eller ett föremål som har med ljud att göra. Ni ska på ett inspirerande sätt göra ett reportage om hur upptäckten/föremålet har betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Grundskola 9 Fysik

Många former av energi kan beskrivas med vågor. Ljud och ljus är vågor av energi.

Du kommer att jobba med små försök som visar på hur ljud & ljus uppstår, breder ut sig, registreras och reflekteras och vad det fysikaliska fenomenet innebär.

Där efter ska du bli reporter för ett nyhetsprogram. Du och en kompis ska välja ett föremål som har med ljus att göra och/eller ett föremål som har med ljud att göra. Ni ska på ett inspirerande sätt göra ett reportage om hur upptäckten/föremålet har betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Innehåll

Bedömning sker på följande sätt:

 • Bedömning görs fortlöpande hur du utvecklar dina resonemang vad gäller vågor i fysiken kopplat till ljus & ljud.

 

 • Bedömning kommer att ske skriftligt vid två tillfällen då du ska koppla ihop begrepp och små försök med varandra. Vid behov kommer du att få göra detta moment muntligt.

 

 • Bedömning kommer att ske under arbetsprocessen med manus & filminspelning och den färdiga filmen.

 

 • Bedömning kommer att ske när det gäller vilka källor du använt till ditt manus/film. Dessa ska redovisas skriftligt enligt mall.

 

Följande kunskapskrav kommer att bedömas i matrisen

 • Eleven har kunskaper om energi och materia (fysikaliska sammanhang)
 • Eleven visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
 • Eleven kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud
 • Eleven visar då på identifierbara fysikaliska samband.
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
 • Eleven kan föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
   

 

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

v.34

Måndag  13.00-14.00 Info Lune/gamla bedömningar/studieteknik/appar/inför arbetsområdet

Tisdag – Lune heldag

Torsdag 11.00-12.00 Uppstart arbetsområde

 

v.35

Måndag 13.00-14.00  veckan begrepp, Små försök/Film ”Vi lär oss om ljud” / Minns du s.159/Örat

Tisdag 14.05-15.05   Små försök/ Film/ Minns du s.159/Örat

Torsdag 11.00-12.00 Genomgång pp/Minns du s.159/Örat

Läxa tisdag v.37: se film ”Att vara döv” och svara på frågor i ditt dokument på Gafe. Kunna förklara kort försöken kopplat till veckans begrepp. (skriftligt)

 

v.36

Måndag 13.00-14.00 Veckans begrepp,  Små försök/Film ”Vi lär oss om ljus”/Minns du s.187/Ögat

Tisdag 14.05-15.05   Små försök/Film/Minns du s.187/Ögat

Torsdag Lägerskola

 

v.37

Måndag 13.00-14.00 Genomgång pp/Minns du s.187/Ögat

Tisdag 14.05-15.05  Förklara tidigare försök (skriftligt)/Små försök/film ”Vi lär oss om vågor”

Torsdag 11.00-12.00 små försök/film

Läxa tisdag v.38: se film ” Synen, linser och brytning” och svara på frågor i ditt dokument på Gafe. Kunna förklara kort försöken kopplat till veckans begrepp. (skriftligt)

 

v.38

göra klart små försök/se filmer/söka info/granska källor/skriva manus/filma

Måndag 13.00-14.00

Tisdag 14.05-15.05   Förklara tidigare försök (skriftligt)

Torsdag 11.00-12.00

 

v.39

Måndag 13.00-14.00

Tisdag 14.05-15.05  

Torsdag 11.00-12.00

 

v.40

Måndag 13.00-14.00 Filmvisning & källor redovisas

Tisdag 14.05-15.05   Filmvisning & källor redovisas

Torsdag 11.00-12.00 Uppstart nytt arbetsområde Genetik

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats skriftligt och markerar i matrisen din egen insats. Därefter  publicerar jag min bedömning av din arbetsinsats och utveckling och ger framåt syftande kommentar/kommentarer.

Matriser

Fy
Kunskapskrav fysik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
,
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: