Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem

Skapad 2016-08-24 13:18 i Båtsmansskolan Härryda
Arbetsområde om lokala ekosystem i år 7 .
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi betyder egentligen "läran om huset". Hur hänger allt i naturen ihop och hur påverkar de olika organismerna varandra? Under de kommande veckorna kommer du få lära dig mer om hur ekosystem fungerar och om olika organismers samspel i ett ekosystem.

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer du att få fördjupade kunskaper om olika ekosystem i vår närhet och också mer kunskap om de organismer som lever i ekosystemet. Vi kommer att arbeta med ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia. Eleverna har varit med och bestämt vad som ska ingår i undervisningen och hur bedömningen ska gå till. Därav två bedömningsalternativ. 

 

Undervisingen kommer att innehålla:

 • Film, via SLI
 • Genomgångar 
 • Diskussioner. Du kommer att få samtala om vilka faktorer som påverkar ditt ekosystem. Naturlig påverkan och mänsklig påverkan. 
 • Fältundersökningar. Du kommer att få välja ut ett litet ekosystem som du ska få undersöka genom att göra en fältundersökning. Instruktioner finns i den bifogade uppgiften längst ned i planeringen. Du kommer också att få lämna in en dokumentation.  

Begrepp som du ha ska kunna :  ( vi fyller på och ändrar i listan under arbetets gång) 

 • Producent
 • Topp-rovdjur
 • Rovdjur
 • Växtätare
 • topp-konsument 
 • Konsument
 • Nedbrytare/ Destruent 
 • Naturtyp
 • Fotosyntes
 • Förbränning
 • Näringskedja
 • Näringsväv
 • Nisch
 • Närsalter
 • Kväve
 • Kol
 • Kretslopp 
 • Jämnvikt
 • Näringspyramid
 • Förna
 • Trädskikt
 • Buskskikt
 • Markskikt
 • Fältskikt
 • Bottenskikt
 • Biomassa
 • namn på olika organismer i ditt ekosystem 

 

Processer som du ska ha kunskap om 

 • kvävets och kolets kretslopp
 • fotosyntes
 • förbränning
 • övergödning
 • försurning 
 • ekosystem i jämnvikt 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • genomföra en fältundersökning.
 • hantera utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • dokumentera din undersökning
 • förklara och beskriva med hjälp av begrepp och modeller

 

Så här kommer bedömningen att går till. Du väljer en av följande bedömningsalternativ. 

Antingen så gör du ett prov där jag ställer frågor som gör att jag ser om du kan förstå och använda dig av begreppen och processerna. Du kommer också att få lämna in en beskrivning av ditt ekosystem. 

Eller så väljer du att göra en mer omfattande inlämning om ditt ekosystem där du också besvarar frågor om systemet som du förklarar med hjälp att begreppen och processerna. 

 

 

Uppgifter

 • Fältundersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: