Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik år5

Skapad 2016-08-24 13:28 i Borrby skola Simrishamn
Årsplanering för matematik år 5
Grundskola 5 Matematik

Vi kommer arbeta med många olika uppgifter så att du kan träna dig på matematik i vardagen, att upptäcka mönster, se samband inom matematiken, förstå begrepp och bli ännu bättre på huvudräkning.

Innehåll

Syfte

 I matematikundervisningen ska du som elev utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge dig möjlighet att få upptäcka matematiska mönster, former och samband. Mattematiken ska kunna hjälpa dig i vardagen.

Centralt innehåll

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Naturliga tal, enkla tal i bråkform och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över­slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder. Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Metoder för enkel ekvationslösning.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

 • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Bedömning

Vi kommer att titta på om du kan/ förstår:

 • mäta volym och veta hur mycket cl, dl och liter är
 • kan formulera egna matteproblem
 • känner till begreppen ental, tiotal ,hundratal och tusental
 • förstår lätta talmönster och geometriska mönster
 • känner till geometrisk figurer som paralellogram, romb, klot , cylinder och pyramider.
 • känner till alla 4 räknesätt och i vilka situationer de ska användas t.ex. i en räkneberättelse samt ser samband mellan de fyra räknesätten.
 • kan klockan och räkna tid
 • talkombinationer med tiotalsövergång 0-10 000
 • mäta i millimeter, centimeter och meter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: