Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivutveckling årskurs 5

Skapad 2016-08-24 13:30 i Borrby skola Simrishamn
Lokal pedagogisk planering i svenska skrivutveckling.
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte (Lgr 11)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att leverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättninga att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlihet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Kopplingar till läroplan

 •  Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 •  Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra
 •  kunna skriva berättande texter med tydlig handling
 •  Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd

Konkreticering av målen

utveckla din förmåga att:

• skriva så att du själv och andra förstår.

 • öva på att ge respons och ta respons på texter

• skriva med tydlig början, handling och ett tydligt slut.

• skriva med gemener (små bokstäver), punkt, stor bokstav och mellanrum.

• skriva texter av olika slag, som t.ex. dikter, sagor, faktatexter.

• göra dina texter mer beskrivande med hjälp av beskrivande ord, adjektiv.

 • öva dig att stava vanliga ord och lära dig de vanligaste stavningsreglerna

Arbetssätt

Eleverna får möta många olika sorters texter. Eleverna får skriva texter utifrån sig själva och på sin egen nivå. Eleverna skriver egna sagor och berättelser, ibland till bilder. För att träna på att skriva fint och läsligt får eleverna skriva rent sina bearbetade texter. Olika uppgifter på att skriva finns också med varje vecka. För att träna på stavning etc. så har vi diktering där vi sedan går igenom det på tavlan och samtalar om stavning m.m. Vi har även stavningsläxor på det aktuella stavningsområdet, efter avslutad vecka har vi en test på orden. Vi använder oss av boken Gnugga stavning  som är en arbetsbok som tränar svensk grammatik, ordkunskap och stavning.

 

Bedömning

Detta kommer din lärare att bedöma:

Jag kommer att titta på om du skriver din berättelse med en tydlig handling och en röd tråd (början, mitten och slut).

Jag kommer att titta på om du gör tydliga person och miljöbeskrivningar.

Om jag och dina kompisar kan förstå innehållet och avgöra vilken typ av text du har skrivit.

Jag kommer att titta på om du kan stava ord som du själv ofta använder i skrift.

Jag kommer att titta på om din handstil är läslig.

Jag kommer att titta på om du har mellanrum mellan orden och om du använder dig av små bokstäver, stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken när du skriver.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: