Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-08-24 13:31 i Nolbyskolan Alingsås
Arbetsområdet tar upp Europas länder och dess namngeografi, naturlandskap, klimat och befolkning.
Grundskola 6 Geografi

Nu ska du få följa med på en resa genom Europa. Du ska få bekanta dig med flera länder och jämföra dem med varandra. Det ska du göra genom att lära dig lite om Europas namngeografi, natur, klimat och befolkning.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

När du arbetar med området Europa ska du utveckla din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp.
 • använda kartor och andra geografiska källor, metoder samt tekniker.
 • beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • föra resonemang om hur några historiska händelser påverkat utvecklingen i Europa.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att samla in fakta som vi reflekterar över, diskuterar och sammanställer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • berätta om vad som kännetecknar Europas skogsområden, låglandsområden och var de finns.
 • jämföra och berätta vilka delar av Europa som är tätbefolkade eller glest befolkade samt orsaker till detta.
 • berätta om orsaker till att människor flyttar.
 • berätta om vad som utmärker en storstad.
 • namnen på Europas största bergskedjor och var de ligger.
 • vilka hav som omger Europa.
 • länder och huvudstäder.
 • berätta om historiska händelser som påverkat utvecklingen i Europa.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Hur du får visa vad du kan:

Jag kommer att följa hela ditt arbete och lyssna till dina resonemang och diskussioner, på det viset har du möjlighet att visa vad du kan under hela perioden. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: