Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva och läsa år 3

Skapad 2016-08-24 13:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Läsa, skriva, tala och lyssna
Grundskola 3 Svenska

Du ska träna din läsförmåga så att du får lust att läsa och förstår vad du läser. Du ska träna upp din skrivförmåga och fantasi, så att andra kan ta del av det du skriver. Du ska kunna tala inför en grupp, redovisa och berätta. Du ska kunna lyssna på andra och förstå muntliga instruktioner.

Innehåll

Kursplan i ämnet svenska

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.  Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetssätt och undervisning

Vi läser skönlitterära böcker i olika genrer både i skola och hemma. 

Vi arbetar med "En Läsande Klass" där vi tränar olika lässtrategier;

* att förutspå (Spågumman) * att ställa frågor (Reportern)

* att reda ut oklarheter (Detektiven) * att sammanfatta (Cowboyen)

* Att se inre bilder (Konstnären)

Vi kommer återberätta texter muntligt och skriftligt.

Vi kommer samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter.

Du arbetar med olika skrivuppgifter och tränar på inledning, handling, avslut och en röd tråd. Du får också träna på att beskriva i uppgifterna.

Du skriver olika faktatexter utifrån de aktuella tema vi jobbar med. 

Du tränar på att känna igen berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande och återgivande texter och vad som är typiskt för de texterna.

Du tränar på att skiva meningar och att stava ord.

Vi samtalar och diskuterar olika texter i grupper. Du får träna att samarbeta och att berätta för andra och lyssna på andra.

Visa vad du lärt dig

På vårterminen i år 3 kommer du att genomföra Nationella prov i svenska. Då kommer du att få visa att din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Tidsram

Läsåret 2016-2017

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna under hela läsåret.
Jag kommer bedöma de texter du skriver,hur du  läser och förstår, talar och lyssnar utifrån de kunskapskrav som finns i läroplanen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: