Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2016 Franska åk.7

Skapad 2016-08-24 14:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Cascade 2; kap.1-5
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Inledningen i franskundervisningen i åk.7 innebär att lära sig enkla ord och uttryck som hälsningsfraser och att kunna presentera sig själv på franska.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Konkretisering

Du ska kunna

 • hälsa och säga 'hej då'
 • säga hur du mår och fråga andra

 • räkna till 60 (behöver ej kunna stava)

 • presentera dig på franska både muntligt och skriftligt (vad du heter, hur gammal du är, var du bor, var du kommer ifrån och vad du tycker om att göra)

 • säga och skriva 15 länder

 • klassrumsfraserna och orden på sid. 35 och 37 i textboken 

 • veckodagarna

 • uppfatta klockan (ej skriva)

 • verbet “avoir” (att ha)

Undervisning/arbetssätt

 • läser enkla texter på franska
 • tränar uttalet tillsammans i helklass och i grupp
 • skriver ord, meningar och översättningar
 • tränar in och säger enkla meningar

Bedömning

Se bedömning i matris

Matriser

M2
Franska

Prata

------>
------>
------>
------>
------>
Uttal
Du uttalar orden som de skrivs.
Du följer vissa uttalsregler.
Du använder typiskt franska ljud och betoning.
Du uttalar inte stumma ljud, t ex i verbändelser.
Du binder ihop ord och använder oaspirerade konsonanter.
Flyt
Du säger ett ord i taget.
Du säger några ord i taget och stannar för att fundera.
Du pratar ”sakta men säkert”.
Du pratar ganska fort och gör paus på logiska ställen.
Du pratar fort och utan att fundera.
Ord
Du använder några grundläggande ord.
Du använder några ord som har med ämnet att göra.
Du använder lämpliga ord för ämnet.
Du använder artighetsfraser och idiom.
Du använder synonymer, använder kroppsspråk och omformulerar dig ibland.
Meningar
Du säger enstaka ord och gör dig ibland förstådd.
Du säger tre ord i taget och gör dig ibland förstådd.
Du säger 3-5 ord i taget och gör dig ofta förstådd.
Du säger meningar med mer än 5 ord.
Du använder bisatser.
Grammatik
Du säger grundformen av alla ord. Du använder svensk ordföljd.
Du förstår att ord ibland måste böjas och att franskan har egen ordföljd.
Du böjer ofta ord rätt och använder fransk ordföljd.
Du böjer ord rätt och kan rätta dig själv vid fel.
Du pratar grammatiskt felfritt.

Skriva

------>
------>
------>
------>
------>
Stavning
Du skriver orden som de låter.
Du följer vissa stavningsregler.
Du följer de viktigaste stavningsreglerna.
Du stavar bra och kan rätta dig själv vid fel.
Du skriver helt utan stavfel.
Ord
Du använder några grundläggande ord.
Du använder några ord som har med ämnet att göra.
Du använder lämpliga ord för ämnet.
Du använder idiom.
Du använder synonymer och omformulerar dig ibland.
Meningar
Du skriver enstaka ord och gör dig ibland förstådd.
Du skriver tre-ords-meningar och gör dig ibland förstådd.
Du skriver meningar med 3-5 ord och gör dig ofta förstådd.
Du skriver meningar med mer än 5 ord.
Du skriver meningar med bisatser.
Grammatik
Du skriver grundformen av ord och använder svensk ordföljd.
Du förstår att ord böjs och att franskan har egen ordföljd.
Du böjer ofta ord rätt och använder franska ordföljd.
Du böjer orden rätt och kan rätta dig själv vid fel.
Du skriver grammatiskt felfritt.

Läsa

------>
------>
------>
------>
------>
Förståelse
Du läser och förstår enstaka ord.
Du läser och förstår mycket enkla meningar.
Du läser och förstår det mesta av det vi gått igenom. Du kan gissa enstaka ord även i svåra texter.
Du läser och förstår allt vi gått igenom. Du kan gissa samman-hanget även i svåra texter.
Du läser och förstår allt vi gått igenom och du förstår det mesta av svåra texter.

Lyssna

------>
------>
------>
------>
------>
Förståelse
Du hör och förstår enstaka ord när de sägs långsamt. Du gissar på sammanhanget utifrån det du förstår.
Du hör och förstår en del av det vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar delvis korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.
Du hör och förstår det mesta vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.
Du hör och förstår allt vi gått igenom när det sägs långsamt. Du hör skillnad på olika tider (dåtid, nutid och framtid).
Du kan gissa dig fram i autentisk talad franska.

Kultur

------>
------>
------>
------>
------>
Berätta och jämföra
Du berättar om en tradition i ett franskspråkigt land.
Du berättar om vardagsliv i ett franskspråkigt land.
Du jämför franskspråkiga länder med andra kulturer.

Ansvar

------>
------>
------>
------>
------>
Samarbete
Du samarbetar ibland.
Du samarbetar med vissa.
Du samarbetar med alla.
Enskilt arbete
Du deltar ibland aktivt på lektionerna.
Du deltar ofta aktivt på lektionerna.
Du deltar alltid aktivt på lektionerna.
Reflektion
Du har någon gång funderat över hur du pluggar.
Du vet vilka metoder som fungerar för dig när du pluggar
Du använder fungerande metoder när du pluggar.
Hjälpmedel
Du har provat att använda lexikon och grammatikavsnitt.
Du använder ibland självmant lexikon och grammatikavsnitt.
Du använder självständigt lexikon och grammatikavsnitt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: