Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden. Kopia

Skapad 2016-08-24 14:39 i Hedeskolan Tanum
Tänk om du skulle varit barn förr i tiden... Vad hade du för leksaker? Vad lekte du för lekar? Gick du i skolan? Hur bodde du? Vilka bodde du tillsammans med? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Tänk om du skulle varit barn år 1916 ... Vad skulle du haft för leksaker? Hade det varit självklart att du fick gå i skolan? Fanns det fritids? Vad jobbade dina föräldrar med? Fick du jobba? Vad åt du? Fanns det toaletter?

Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?

Innehåll

Mål för elev

* Du ska visa att du vet något om hur det var att vara barn förr i tiden.

* Du ska kunna ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv.

* Du ska kunna skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord/tankekarta.

* Du ska kunna placera in dig och dina släktingar på en tidslinje.
Innehåll

Vi ska arbeta med temat "Barn förr i tiden". Du ska bland annat få lära dig hur barn lekte, bodde och gick i skolan förr i tiden.Genomförande

Du kommer att få:

 • lyssna till muntligt berättande
 • skriva personligt återgivande text med hjälp av tidslinje
 • leka gammaldags skola under en dag
 • se filmer
 • intervjua

Bedömning

Du ska visa att du kan:

* läsa och skriva enkla faktatexter.
* skriva egna texter med hela meningar, stor bokstav, mellanrum och punkt.
* att kunna samtala och göra jämförelser hur det var att vara barn förr i tiden och nu.
* arbeta enskilt och samarbeta med andra.

*i viss utsträckning kan använda en tidslinje genom att placera in dig själv, din familj och viktiga händelser på den.

*ta till dig information från olika medier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: