Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-08-24 14:39 i Hedeskolan Tanum
Koppling mellan ljud och bokstav, sammanljudning och alfabetet. Den första läs och skrivinlärningen.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer att få lära dig bokstäverna och hur de låter och i vilken ordning bokstäverna kommer i alfabetet. Du kommer att få lära dig hur man ljudar ihop bokstavsljuden till ord. Du kommer också att få träna dig på att skriva bokstäverna.

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv   1
  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1
  Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1
  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Undervisningens innehåll

Bedömning

Du ska kunna: - läsa korta och vanliga ord - Alfabetet - skriva korta, vanliga ord som stavas som de låter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: