Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht-16

Skapad 2016-08-24 14:48 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 4 Engelska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi ska arbeta med att utveckla vårt skrivande genom att göra egen text,gemensamt och enskilt. Vi ska läsa och lyssna på texter och öva oss att prata och dramatisera på engelska. 

Vi ska också arbeta med grammatiken och försöka förstå hur engelska språket är uppbyggt.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Undervisning och arbetsformer

Vi ska arbeta med gemensamt skrivande, men du kommer även att få chansen att skriva själv. Du ska få visa upp ditt arbete för de andra i gruppen. Det kommer att bli tillfälle att använda dator och ipad.

Du kommer också få läsa texter, tala och dramatisera, samt se på film.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Bedömning

Uppgifter

 • engelska

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: