Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmapp med komposition

Skapad 2016-08-24 14:48 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Bildkompositioner är något fotografer, konstnärer med flera arbetar med för att leda åskådarens blickar, så att den blir mer påverkad av bilderna.
Grundskola 7 – 9 Bild

En övning i bildkomposition, kopplad till bildmappen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Genomförande

 

Tid: ca 8 veckor.

1: Genomgång av Diagonalkomposiotion, Krysskomposition/korskomposition, Triangelkomposition och Tredjedelsregeln.

2: Eleverna får först göra en "kladd"/layout, där de visar hur de tänker komponera bilden. Beståndsdelarna/bildelementen är valfria och personliga.

3: Bilderna görs noggrant på Stora ark/bildmappar. Vattenfärg Ska användas någonstans på bilden, varpå tekniken repeteras.

4: Skriftlig redovisning. Ca 1/2 A4 text. Vad uttrycker bilden? Motivera motiv, färgval och komposition.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  E 9
  Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Uppgifter

 • Utvärdering av Bildmapp med fokus på bildkomposition

 • Utvärdering av Bildmapp med fokus på bildkomposition.

 • Utvärdering av Bildmapp med fokus på bildkomposition

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: