Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 3

Skapad 2016-08-24 14:52 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Utveckla förmågan att kommunicera i skrift.
Grundskola 3 Svenska

Med pennan i handen kan du styra berättelsen dit du vill, du kan låta hjälten utstå svåra prövningar för att till slut lyckas, du kan berätta om något speciellt du varit med om och du får lov att uttrycka din alldeles egna åsikt. Allt detta och mycket mer kommer du att få skriva om.

Innehåll

Mål för elev

Utveckla din förmåga att:

 • kommunicera i skrift.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Berättande texter 
 • Faktatexter
 • Instruerande text - förklara i skrift hur du bakar en kaka, hur du borstar tänderna,...
 • Läsa och ge respons på andras texter. 
 • Kombinera text och bild -  förstärka din text med bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Redovisning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • skriver enkla texter med läslig handstil.
 • skriver enkla texter på dator eller ipad.
 • använder punkt, stor bokstav och frågetecken.
 • stavar vanligt förekommande ord. 
 • skriver en berättande text med inledning, handling och avslutning. 
 • skriver enkla faktatexter. 
 • ger omdömen på egna och andras texter. 
 • utifrån respons bearbetar och förtydligar dina texter.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska årskurs 1-3

Genom undervisning i ämnet svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1 *
Nivå 2 *
Nivå 3 *
Skriva texter
 • Sv
 • Sv
Jag kan på ett enkelt sätt forumlera mig i skrift så att innehållet i texten till viss del framgår. Texterna innehåller enkla beskrivningar, egna bilder, egna formuleringar och viss använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan med gott resultat formulera mig i skrift så att innehållet i texten framgår. Texterna innehåller utvecklade beskrivningar, egna bilder, egna formuleringar och god använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan med mycket gott resultat formulera mig i skrift så att innehållet i texten tydligt framgår. Texterna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna egna bilder, egna formuleringar och god använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Använda skrivregler
(skiljetecken och stavningsregler)
 • Sv
Jag använder några skrivregler.
Jag använder flera olika skrivregler.
Jag använder grundläggande skrivregler.
Bearbeta texter
 • Sv
 • Sv
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll. Utifrån respons bearbetar och förtydligar jag mina texter på ett enkelt sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll Utifrån respons bearbetar och förtydligar mina texter på ett fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta och förtydliga mina texter på ett väl fungerande sätt.
Söka och värdera information
 • Sv
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra enkla resonemang om innehållet.
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra utvecklade resonemang om innehållet.
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra välutvecklade resonemang om innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: