Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och svA åk 4

Skapad 2016-08-24 14:57 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Under åk 4 kommer vi att fortsätta träna på läsning, tyst och högt, läsförståelse och grammatik. Vi ska träna på att skriva texter anpassade till olika genrer.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Under  åk 4 kommer vi att fortsätta träna på läsning, tyst och högt, läsförståelse och grammatik. Vi ska skriva olika slags texter och stödord och träna oss att redovisa på olika sätt.

Du kommer att få arbeta med att samtala om och jämföra olika texter som är skrivna för olika ändamål, skriva egna texter i olika genrer. Läsa litteratur både tyst och högt, i klassrummet och hemma. Du kommer att få samtala om vad du läst. Lära dig mer grammatik och arbeta med att skriva läsförståelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:
-läsa flytande och att förstå texternas innehåll, få en god läsförståelse.
-använda vanliga skrivregler.
-skriva så att den som läser dina texter förstår innehållet.
-skriva olika slags texter, fakta och berättande.
-kunna bedöma dina och andras texter.
-argumentera för dina åsikter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:
-kunna läsa anpassade texter med flyt och ha en god läsförståelse.
-kunna använda vanliga skrivregler.
-kunna skriva olika texter, fakta- och berättande texter så att de blir förståeliga.
-kunna bedöma dina och andras texter.
-kunna samtala och argumentera.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:
-högläsning och boksamtal.
-tyst läsning med olika frågeställningar/läsförståelse, enskilt och i grupp.
-språklära t.ex. skrivregler, stavning, ordklasser och ordlistor.
-skriva olika texter, anpassade för olika ändamål.
-muntliga övningar, återberätta, argumentera och redovisa.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: