Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-08-24 15:05 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Temaarbete om vikingatiden
Grundskola 4 Svenska Historia
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

När du är klar med temat ska du:
*känna till när vikingatiden inföll.
*kunna berätta om hur det var hemma hos vikingen (huset, maten, männens, kvinnornas och barnens levnadssätt)
*beskriva i hur ett vikingaskepp var byggt och livet ombord
*känna till vikingens vapen och skydd.
*kunna ge exempel på vart vikingen reste och vilka varor de handlade med.
*kunna  jämföra trälarnas och de frias levnadsvillkor
*känna till vikingarnas tro och gudar.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisning/arbetssätt

*gemensamma genomgångar
*enskilt arbete
*plocka fakta från böcker, filmer och internet
*muntlig redovisning
*ha skrivit en påhittad vikingaberättelse där du ska blanda fakta med fantasi.

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma:
*hur du gjorde din muntliga redovisning
*hur du kan hitta fakta i filmerna och de lästa texterna och hur du använder den i din vikingaberättelse
*hur du visar att du förstår och kan använda relevanta begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: