Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENG 7 Getting Started

Skapad 2016-08-24 15:10 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett kort arbetsområde baserat på kapitlet Getting Started från What's up 7. Hör- och läsförståelse, skrivuppgift och grammatik: have och be. Repetition av alfabetet, ordningstal, klockan och stor bokstav.
Grundskola 7 Engelska
A warm up chapter to get your English started. Welcome back to school!

Innehåll

Mål: (vad ska vi lära oss?)

 • Några vanliga och användbara ord och fraser.
 • Engelska alfabetet samt namnen på månader och årstider.
 • Klockan och ordningstal.
 • När man använder stor bokstav.
 • Hur man använder verben ”have eller has”.
 • Hur man använder verbet ”be”.

Syfte: (varför ska vi lära oss?)

 • För att utveckla vår förmåga att använda engelska i tal.
 • För att förbättra vår förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskap.
 • För att utveckla vår förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och säkert i skrift.

Stoff: (vad ska vi arbeta med?)

 • Genomgångar
 • What’s Up?– Textbook (s. 7-13, 118 och 123)
 • What’s Up?– Workbook (s. 5-14) 

Redovisning: (hur märker och visar jag vad jag har lärt mig?)

 • Uppgifterna i arbetsboken
 • Aktivt deltagande under lektionstid
 • Diagnostiskt prov
 • Skriftlig uppgift

 

 

 

Uppgifter

 • Write me a letter!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
BÅ ENG 03B Skriftlig förmåga

SKRIFTLIG PRODUKTION

Skriftliga berättelser och beskrivningar där åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner diskuteras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Berättande text

Skriva ett brev/e-mail/vykort... om ett valfritt resmål. Möjlighet till hjälpmedel såsom ordbok, google translate,rättstavningsprogram
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt samman-hängande. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din framställning.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din framställning.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din framställning.
Anpassning till genre och ämne
Du skriver en berättelse kopplad till ämnet. Berättelsen saknar till viss del röd tråd och den har inte helt och hållet en inledning eller avslutning
Du skriver en berättelse kopplad till ämnet. Berättelsen har en röd tråd, men den är inte alltid helt tydlig, Du använder strukturen med inledning och avslutning till viss del.
Du skriver en berättelse kopplad till ämnet. Berättelsen har en tydlig röd tråd och du inleder berättelsen effektivt och avslutar berättelsen så att du knyter ihop säcken.

Beskrivande text

Skriva en text där egna åsikter motiveras och diskuteras. Inga hjälpmedel
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt samman-hängande. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din framställning.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din framställning.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din text kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din framställning.
Anpassning till genre och ämne
Du motiverar dina åsikter kortfattat och diskuterar de på ett överskådligt sätt.
Du motiverar dina åsikter och diskuterar de på ett välgrundat sätt.
Du motiverar tydligt dina åsikter och diskuterar de på ett välgrundat och nyanserat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: