Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu reser vi ut i Europa.

Skapad 2016-08-24 15:50 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Upptäck Europa. År 5.
Grundskola 5 Geografi

I årskurs fyra fick du lära dig om Sverige och dess landksap, städer och sjöar. Du fick också lära dig att använda en kartbok. Nu är det dags att ta oss längre ut i världen - nämligen till vår världsdel EUROPA!

 

Innehåll

Syfte

Vi gör en resa genom Europa och bekantar oss med naturen, klimatet och människorna som bor där.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Elevens mål

Du ska känna till:

 • olika naturtyper
 • hur bergskedjor och vulkaner bildats
 • hur vattentillgångarna varierar
 •  hur man tar sig fram(kommunikationer)
 •  vilka energikällor som finns
 •  olika klimattyper
 • var människorna bor och varför
 • ländernas läge i Europa
 • namnge några städer i de Europeiska länderna
 • viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna skriva, läsa och prata om geografi
 • känna till olika natur- och kulturlandskap

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få arbeta med texter och bilder i läroboken UPPTÄCK EUROPA. Det ska du göra i grupp, i par men också på egen hand.

Du kommer att få uppgifter kopplade till läroboken som tränar din förmåga att söka fakta och uttrycka dina kunskaper i tal och skrift.

Du kommer även få se film om Europas olika naturtyper och länder mm.

Du kommer att få träna på att använda kartor och hur du ska tolka dessa för att kunna söka fakta.

Du kommer att få träna på ord och begrepp som används när man talar om geografi. Några av dessa ord och begrepp kommer du också få i läxa för att kunna träna ännu mer.

Du kommer muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt få träna på att göra jämförelser.

Du kommer få träna på att se och förstå hur  geografiska händelser och samhällets utveckling hänger ihop. Du kommer också få träna på hur man förklarar detta med begreppen orsak och verkan.

 

Vi kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper i lägesgeografi samt Europas namngeografi
 • din förmåga att använda och tolka kartor
 • din förmåga att söka fakta och hur du redogör för denna genom att använda dig av geografiska ord och begrepp i rätt sammanhang
 • dina kunskaper om Europas olika naturtyper
 • dina kunskaper om Europas naturresurser, var de finns och hur vi människor tar tillvara och har nytta av dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: