Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media literacy ( mediafördjupning )

Skapad 2016-08-24 16:19 i Hallenskolan Mölndals Stad
Eleverna ska bli bekanta med våra vanligaste medier och även använda sig av dem för att ta del av vad som händer i samhället. Eleverna ska även träna på att kunna granska information och medias användning på ett kritiskt sätt.
Grundskola 9 Engelska

Under kommande veckor kommer vi  att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna. I grupper kommer de att att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala, politiska ,nöje eller sport).

Innehåll

Nyhetsorientering

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier.

- granska och värdera olika källor

- redogöra för din grupps nyheter på engelska

- delta och argumentera för din åsikt i samhällsfrågor på engelska.

- Förklara och motivera hur din artikel bidrar till att sprida kunskap.

- skriva en egen artikel på engelska

Innehåll av valda artiklar

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Genomförande

Presentation


I grupp ska man ansvars för  att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala, sport och politik). Vid redovisningen får ni gärna använda er av bilder och filmklipp. Ni redogör först för bakgrundsfakta om eran artikel och redogör för syftet och mottagare.

Jämför just din artikel med liknade från annan källa.

 

Avsluta arbetet med att skriva vilka källor du använt och för sen en källkritisk diskussion kring dina källor.

Använd gärna skolverkets sida om källkritik

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/stod-i-arbetet/lathund-1.151074

Redovisning i grupp från vecka 36

Bedömning

Se bedömningsmatriser nedan.

Matriser

En
Nyhetsbevakning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Eleven har svårt att diskutera och jämföra artiklar.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang
Eleven diskuterar välutvecklat.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika jämförelser.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: