Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7

Skapad 2016-08-24 16:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Vi lär oss statistik, baserat på Prio år 7.
Grundskola 7 Matematik
Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera information som presenteras.

Innehåll

När du har arbetat med det här området ska du kunna: 

tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Dessa begrepp behöver du kunna:
frekvens, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram,
vågrät axel, lodrät axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.

I detta område bedöms förmågorna begrepp och metoder i ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik, på området statistik.

Förstå begrepp

Högre nivå
-Förstå och beskriva matematiska begrepp
Använder grundläggande matematiska begrepp. Förklarar enstaka begrepp med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer. Förklarar vanliga begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. Förklarar med egna ord betydelsen av olika begrepp.
-Se samband mellan matematiska begrepp
Kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Ser samband mellan kända begrepp.
Ser samband mellan olika begrepp
-Aspekter och tankegångarnas komplexitet samt samband
Utgår från ett påstående och ett sammanhang. Tar del av tankegångar genom att ställa och besvara frågor.
Utgår från några påståenden och sammanhang. Bemöter och argumenterar tankegångar på ett sätt som till viss del för resonemang framåt samt beskriver något mönster eller samband.
Utgår från olika påståenden och sammanhang. Bemöter och argumenterar tankegångar på ett sätt som för resonemang framåt, fördjupar och breddar dess innehåll samt beskriver generella drag, mönster eller samband.

Välja och använda metoder

Högre nivå
-Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
-Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: