Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid skolår 1-3

Skapad 2016-08-24 16:20 i Surteskolan Ale
Vi kommer att arbeta med tid under året, både för att få en uppfattning om olika tidsbegrepp och för att lära oss klockan analogt och digitalt. Vi arbetar också med månaderna och årstiderna.
Grundskola 1 – 3 Matematik
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

- reflektera över matematikens betydelse i vardagslivet.
- utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga situationer
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik

- göra mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider samt använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisningens innehåll, vad?

 • Jämförelser och uppskattningar av tid.
 • Mätning av tid med vanliga nutida och måttenheter.

Hur?

I undervisningen kommer vi att:

 • träna på analoga och digitala klockan på olika sätt
 • göra jämförelser och utföra beräkningar för att förstå begreppen och se samband mellan årstid, månad, kvartal, vecka och dygn
 • göra jämförelser och utföra beräkningar för att förstå begreppen och se samband mellan dygn, timmar, minut och sekund
 • arbeta med problemlösningsuppgifter

Eleverna ska få övning i att:

 • ställa och avläsa analog och digital klocka
 • uppskatta tid, beräkna tid
 • samtala om tid

Detta kommer vi att bedöma - Din förmåga att...

 • göra tidsberäkningar i dygn och hela timmar 
 • ställa och avläsa analog och digital tid
 • förstå och använda begreppen timme, minut och sekund
 • dela in året i dess olika delar; årstid, månad, vecka och dygn

Matriser

Ma

Matris i ämnet matematik - delmoment tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Förmågan att ställa och avläsa analog och digital klocka
Ställer och avläser hela och halva timmar på analog klocka
Ställer och avläser kvart i och kvart över på analog klocka
Ställer och avläser hela analoga klockan
Ställer och avläser digital tid vad det gäller natt- och förmiddagstid.
Ställer och avläser all digital tid.
Förmågan att göra tidsberäkningar i dygn och hela timmar
Kan räkna ut hur många timmar det är mellan olika klockslag, hel- och halvtimmar.
Kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag.
Förmågan att beskriva sambanden mellan olika tidsenheter. Tidsuppfattning.
Känner till begreppen timme, minut och sekund och ger förslag på vad man hinner under respektive tid
Vet hur lång en minut är och kan beskriva sambandet mellan sekund, minut och timme.
Vet hur lång en minut, en timme, en dag och en vecka är och kan sambanden mellan tidsenheterna.
Vet hur långa vanliga tidsenheter är och kan sambanden mellan tidsenheterna sekund, minut, timme och dygn, månad och år.
Förmågan att dela in året i dess olika delar; årstid, månad, vecka och dygn
Känner till orden årstid, månad, vecka och dygn men kan inte koppla till rätt tidslängd.
Känner till orden årstid, månad, vecka och dygn samt kopplar begrepp som hör till dessa (t.ex. månadsnamn och veckodagar).
Delar in året i årstider, månader, veckor, kvartal och dygn samt sätter begreppen i rätt ordning (t.ex. månadsnamn och veckodagar).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: