Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3 ht 2016

Skapad 2016-08-24 16:24 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasDu ska utveckla din förmåga att:

 • dela upp tal på olika sätt,  25+25+25+25, 20x5, 100/2
 • förstå tal (taluppfattning, talraden 1-1000)
 • använda likhetstecknet
 • använda addition och subtraktion med uppställning och växling
 • använda matematiska begrepp som faktor, produkt, differens, kommutativa lagen, avrundning, rätblock, kub och klot
 • avläsa klockan analogt
 • jämföra, uppskatta och mäta massa
 • jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • att tolka och presentera information i tabeller och diagram      
 • delta i matematiska samtal
 • förstå och göra egna räknehändelser
 • förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • dela upp tal 1-100
 • kan använda en tallinje, talraden
 • använda likhetstecknet
 • använda och förstå begreppen kring addition och subtraktion samt räkna dessa med uppställning och växling
 • förstå och använda begreppen kring multiplikation och division
 • förstora och förminska en bild
 • avläsa klockans analoga tid
 • mäta med enheten kilogram
 • mäta omkrets
 • tolka och visa information med tabeller och diagram
 • samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningar

 

 • Så här kommer du att få visa dina förmågor:
 • genom att samtala i grupp
 • genom att arbeta i arbetsböcker
 • genom att skriva räknehändelser
 • genom arbeta och laborera med konkret arbetsmaterial
 • genom att arbeta med Ipad/dator

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • räkna i arbetsböcker
 • rita och skriva
 • spela spel
 • arbeta med konkret material
 • vara ute i naturen
 • använda digitala verktyg

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: