Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan

Skapad 2016-08-25 08:55 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)

Skolan är en välkänd plats för dig, men i det här arbetsområdet ska vi ta reda på Varför vi går i skolan? Vad ska man lära sig där? och hur kan man göra för att  alla ska trivas och må bra?

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Konkretiserade mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

4. Bedömning:

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • kunna delta i diskussioner kring det vi läst tillsammans
 • kunna ta ut nyckelord ur lästa texter
 • använda dig av ämnesspecifikaord och begrepp
 • skriva en egen faktatext med hjälp av en tankekarta och ämnesspecifika ord

 

 

 

 

5. Undervisning:

ELEVDEL/VH-DEL


I detta arbetsområde kommer vi att läsa korta texter om Skolan i Sverige. Du kommer att delta i gruppdiskussioner och jobba med tanke kartor. Utifrån nyckelord som du lär dig kommer du att få skriva en egen faktatext om skolan.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: