Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2-3

Skapad 2016-08-25 09:08 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Det viktigaste vid varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa

I årskurs 2-3 Rörelse: Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. Enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Hälsa och livsstil: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du kommer bland annat att:

 • få träna på de motoriska grundformerna
 • öva på att följa instruktioner och regler
 • träna på att samarbeta  med olika kamrater i olika sammanhang
 • kunna utvärdera och reflektera över olika fysiska aktiviteter

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska delta aktivt i alla aktiviteter på idrottslektionen, både utomhus och inomhus.

 • Du ska utveckla din förmåga att sköta av- och påklädning i omklädningsrummet och hålla ordning på dina tillhörigheter.
 • Du ska utveckla din förmåga att följa regler i lekar
 • Du ska utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Du ska utveckla din takt, rytm och rörelse till musik i olika lekar. 
 • Du ska utveckla din motorik och din förmåga att klättra, hoppa, balansera, krypa och hänga.
 • Du ska få röra dig i lekar både inomhus och utomhus och utveckla en god kroppsuppfattning.
 • Du ska kunna utveckla ditt intresse för att vara regelbundet fysiskt aktiv på fritiden.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar i huvudsak med de motoriska grundformerna för att utveckla dessa förmågor. Detta tränar vi på under lekar, spel och olika redskapsbanor.

Vi arbetar också med öga-handmotoriska övningar tex, vid olika boll-lekar.

Vi arbetar hela tiden med den sociala utvecklingen hos eleverna, dvs förmågan att leka och spela med andra.

Ett viktigt mål är att ge eleverna en positiv känsla i kropp och själ när de idrottar.

Bedömning

Bedömningen sker enligt matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 2-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta och anpassa rörelser
Kunna behärska några grundmotoriska former.
Kunna behärska alla grundmotoriska former.
Kunna behärska de grundmotoriska formerna i enkla sammansatta former.
Kunna delta i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Takt och rytm
Kunna röra sig fritt till musik.
Kunna härma rörelser till musik.
Kunna visa taktkänsla till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Simma
Våga doppa sig i vatten.
Simma med hjälpmedel.
Simma minst 25 m i magläge utan hjälpmedel.
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Ha kännedom om hygienens betydelse för hälsan.
Har kännedom om kostens betydelse för hälsan.
Visar förståelse för att rörelse påverkar hälsan genom att delta och genomföra olika moment i undervisningen.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Kunna delta i uteverksamhet i närmiljö. Ha kläder efter väder.
Ha förståelse för allemansrättens regler.
Kunna redogöra för minst två av allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Kunna begrepp som framför, bakom, sidan om etc samt vad en karta är till för.
Kunna orientera med hjälp av karta inomhus.
Kunna orientera med hjälp av karta i skolans närmiljö.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: