Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi Sex och samlevnad

Skapad 2016-08-25 09:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med sex och samlevnad. Planeringen innehåller bedömningsmatriser.
Grundskola 7 – 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Konkretiserade mål

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp
 • Eleven kan föra resonemang om sexualitet och visar då på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Eleven kan förklara och använda de biologiska begreppen för att visa på samband.

Undervisningen

Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med sex och samlevnad. Undervisningen kommer att utgå ifrån faktatexter, filmer, elevernas nyfikenhet och faktasidor på internet. Vi kommer att gå igenom mannens och kvinnans könsorgan och hur de är uppbyggda och hur organens delar samarbetar. Vi kommer se film om pubertet och vad som händer i kroppen under den perioden i livet. Genom diskussioner och faktatexter kommer vi att prata om de vanligaste könssjukdomarna och vilka skydd som finns för att förhindra smitta. 

Bedömning

Bedömningen i sex- och samlevnad kommer att utgå ifrån begreppskunskap (könsorgan, pubertet, könssjukdomar och preventivmedel) och förmågan att framföra egna åsikter och ställningstaganden i området.

Begreppskunskapen kommer att testas genom ett skriftligt test. Förmågan att framföra egna åsikter och att skilja de från fakta kommer att testas genom en skriftlig inlämning som kommer behandla abort.

Bedömningen kommer att göras i matriserna nedan. Bedömningen delas upp i "begrepp & fakta" och "diskussionsuppgift"

Matriser

Bi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Resonera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Argumentera. Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att ta ställning.
Du kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: