Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg "Money"

Skapad 2016-08-25 09:21 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med området Money i läroboken Good Stuff B.
Grundskola 7 Engelska

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med kapitlet "Money" i Good stuff B. Vi kommer att läsa texter och diskutera ämnet. 

Innehåll

Förmågor du arbetar med:

Under det här arbetet kommer du att utveckla din förmåga att: 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer):

Vi kommer att arbeta med olika sorters texter inom avsnittet "Money" för att utveckla läs- och hörförståelsen samt utöka ordförrådet. Vi samtalar i grupp och tränar dialoger. Du kommer att skriva en kortare text.

Bedömningens inriktning:

Bedömningens fokus ligger på din förmåga att uttrycka dig i skrift. Området Money avslutas med en skrivuppgift där du får visa i vilken utsträckning du tillgodogjort dig orden och de grammatiska moment vi arbetat med.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser

En
Money

Skriva - produktion och interaktion

Skriva
-skriftlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Interaktion
-skriva
I skriftlig interaktion kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
-strategier vid skriva
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: