Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yngrebarnsgruppen HT2016

Skapad 2016-08-25 09:29 i Förskolan Äppelgården Vaxholm Stad
Förskola
Äppelgården och Familjedaghemmens tvärgrupp för de yngre barnen.

Innehåll

Vi arbetar med sång och musik. Här använder vi oss av sångpåse, sångkort och instrument.

Barnen ska få utforska och upptäcka hela avdelningen tillsammans med oss pedagoger. Vi ger barnen tillgång till allt synligt material.
I största möjliga mån använder vi oss av skogsrummet där barnen tillsammans med oss får utforska kring naturvetenskap och teknik. Här upptäcker vi ljusbordet, blinkande bollar, led-ljuslist, ficklampor, skogshörnan med de nordiska skogsdjuren mm.

Vi bygger tillsammans i byggrummet och prövar olika tekniker och samband, och upptäcker avdelningens café där vi skapar gott fika som vi kan bjuda varandra på.

Syftet med gruppen är att de yngre barnen ska få upptäcka och utforska i lugn och ro, att få delta i samlingar anpassade efter deras ålder och få bekanta sig med förskolans andra barn i samma ålder.

Längre fram kommer vi även att erbjuda vattenbordet, lera och annat skapandematerial.

Gruppen består av 9 barn och 3 pedagoger.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: