Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-08-25 10:39 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Teknik Idrott och hälsa Bild Kemi Slöjd
Ni kommer att lära er vad hållbar utveckling är, hur vi lever för att få ett hållbarhetsperspektiv. Du ska utveckla dina kunskaper om begrepp som beskriver rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Du ska utveckla dina kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Innehåll

Du kommer att lära dig om:

 • Hur livsmedel och andra varor producerats och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Olika material och hur de producerats utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel

 Mål

Dessa förmågor kommer vi att arbeta med:

 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hemkunskap).
 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter (slöjd).
 • Att kunna värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).
 • Förmågan att omsätta kunskaper inom allemansrätten till praktisk handling som bidrar till en hållbar utveckling (idrott).

Redovisning och bedömning

I NO, teknik och slöjd kommer ni att jobba med en uppgift som handlar om återvinning/återbruk. Den ska lämnas in skriftlig och bedömas i både slöjd och kemi.

I bild kommer ni att jobba med förpackningsdesign där vi återanvänder förpackningar hemifrån. Denna uppgift bedöms i bild.

I idrott och hälsa kommer ni att arbeta med en inlämningsuppgift som synliggör sambandet mellan allemansrättens grunder och en hållbar utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: