Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 8. Kap 1.Tal och räknesätt.

Skapad 2016-08-25 11:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 1 i lärobok Formula 8. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 •  kunna se mönster i figurer och tal
 •  kunna jämföra och storleksordna tal
 •  kunna räkna med hela tal och decimaltal

Undervisningen

Undervisningen kommer att varvas med lärarledda genomgångar, aktiviteter, muntliga diskussioner och strategier vid problemlösning.

Bedömning

Bedömningen görs i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Ma 8. Kap 1. Bedömning av matematiska förmågor

----------->
----------->
------------>
Använda begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Aritmetik
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: