Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Bellman till Blondinbella

Skapad 2016-08-25 11:20 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Svenska
Vi ska lära oss om mer om olika slags texter, vad som är typiskt för dessa och vad skribenternas syften är. De texter vi kommer att ägna oss åt de närmaste veckorna är dikter, instruktioner, nyhetsartiklar, insändare och blogginlägg.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan

- Peka på kännetecknande drag hos dikter, instruktioner, nyhetsartiklar, insändare och blogginlägg
- Några kända skribenter, verk eller kanaler inom varje genre
- Förstå skribentens bakomliggande syfte med texterna
- Identifiera likheter och skillnader mellan olika texter
- Skriva/skapa egna texter utifrån givna kriterier 

Så här ska vi jobba

Varje vecka framöver kommer du att få stifta bekantskap med en ny textgenre. Du kommer att få läsa om olika slags texter, se exempel på sådana texter, arbeta med passande övningar och även skriva/skapa egna texter. Du visar vad du kan under arbetets gång och bedömningen sker löpande. Uppgifter och svar publiceras på Unikum om inget annat anges.  

 

Uppgifter

Uppgifter

 • Debattartiklar och insändare

 • Dikter

 • Dikter

 • Dikter

 • Instruktioner

 • Notiser och nyhetsartiklar

 • Dikter

 • Debattartiklar och insändare

 • Debattartiklar och insändare

 • Debattartiklar och insändare

 • Bloggar och vloggar

 • Bloggar och bloggar

 • Bloggar och vloggar

 • Bloggar och vloggar

 • Bloggar och vloggar

Matriser

Sv
Från Bellman till Blondinbella

E
C
A
Fakta
Du vet vad som kännetecknar en viss sorts text och vad den har för syfte.
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad. Du kan också tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters inne­håll och uppbyggnad. Du kan också tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad. Du kan också tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resone­mang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Begrepp
Du känner till vanliga begrepp inom varje textgenre.
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du känner till de flesta begreppen och förstår vad de betyder. Du kan också ge några exempel.
Du är bekväm med de flesta av begreppen och kan beskriva dem med dina egna ord. Du kan ge exempel i en text.
Du kan använda så gott som alla begrepp på ett säkert sätt och kan beskriva dem med dina egna ord. Du kan hitta även svåra exempel i en text.
Läsa och skriva
Du kan förhålla dig till andras texter. Du kan också skriva egna texter utifrån det du har lärt dig i svenskan.
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters inne­håll och uppbyggnad.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad text­ bindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: