Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2016-08-25 11:26 i Landvetterskolan Härryda
Privatekonomi, företagsekonomi och nationell ekonomi
Grundskola 9 Samhällskunskap

I detta område kommer vi jobba med Sveriges ekonomi, från individnivå upp till statlig och global nivå. Vi kommer titta på hur välfärden skapas och vilken roll den fyller, det ekonomiska kretsloppet samt växelverkan mellan din ekonomi och världens ekonomi.

Innehåll

Kunskapskrav

Detta är de kunskapsområden som kommer att bedömas.
 • Dina kunskaper om olika samhällsstrukturer
 • Din kännedom om olika relevanta begrepp
 • Din resonemangsförmåga
 • Din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.
 • Din förmåga att uttrycka och värdera åsikter och ståndpunkter.

Ord och begrepp

Dessa ord kan du använda när du tränar inför provet. Orden finns med i texten i boken. Du kan även använda internet eller anteckningar från genomgångarna.

 

A

 1. ekonomi

 2. producera

 3. bidrag

 4. inkomst

 5. utgift

 6. offentlig sektor

 7. privat sektor

 8. varor

 9. tjänster

 10. intäkter

 11. kostnader

 12. konkurs

   

B

 1. högkonjunktur

 2. arbetstagare

 3. inflation

 4. lågkonjunktur

 5. marknadsekonomi

 6. monopol

 7. efterfrågan

 8. utbud

 9. jämviktspris

 10. etisk handel

 

C

 1. produktionsmedel

 2. realkapital

 3. arbetskraft

 4. finanskapital

 5. planekonomi

 6. blandekonomi

 7. arbetsgivaravgift

 8. moms

 9. socialt skyddsnät

 10. handelsbalans

 11. bruttonationalprodukt

   

D

 1. investera

 2. ränta

 3. aktier

 4. aktiekurs

 5. obligationer

 6. valutakurs

 7. multinationella bolag

 8. koncern

 9. globalisering

 10. välstånd

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

E
C
A
Samhällsstruktur
Hur det ekonomiska systemet är uppbyggt och fungerar.
Jag har grundläggande kunskaper om hur olika delar av ekonomin fungerar.
Jag har goda kunskaper om hur olika delar av ekonomin fungerar.
Jag har mycket goda kunskaper om hur olika delar av ekonomin fungerar.
Ord och begrepp
Att känna till och kunna förklara de relevanta orden och begreppen.
Jag känner till och kan förklara de flesta orden och begreppen.
Jag känner till och kan förklara i stort sett alla orden och begreppen och kan göra enkla förklaringar.
Jag känner till och kan förklara alla orden och begreppen och kan göra tydliga förklaringar.
Resonemangsförmåga
Kunna resonera kring olika aspekter och frågor kollade till ekonomi utifrån olika perspektiv.
Jag kan göra enkla resonemang om olika ekonomiska frågor.
Jag kan göra utförliga resonemang om olika ekonomiska frågor.
Jag kan göra mycket utförliga resonemang om olika ekonomiska frågor.
Argumentation
Använda relevanta argument för att motivera sina åsikter.
Jag kan använda enkla argument för att motivera mina åsikter.
Jag kan använda utförliga argument för att motivera och förtydliga mina åsikter.
Jag kan använda mycket utförliga argument för att motivera och förtydliga mina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: