Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 5

Skapad 2016-08-25 11:37 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår! Vi börjar matteterminen med att kolla av vad ni kommer ihåg om stora tal, positionssystemet, avrundning och de fyra räknesätten. Vi kommer dessutom att arbeta med olika strategier för att lösa matematiska problem.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

- läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

- storleksordna samt avrunda tal

- kunna använda de fyra räknesätten och beskriva sambanden mellan dem

- bedöma rimligheten i dina svar

- kunna använda olika strategier för att lösa matematikproblem

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta praktiskt med att storleksordna tal och dela upp tal i talsorter.

Vi kommer att repetera de fyra räknesätten, sambanden mellan dem, diskutera olika sätt att göra beräkningar på samt fundera kring rimligheten i våra olika svar.

Vi ska arbeta med problemlösning och diskutera olika lösningar tillsammans, var aktiv, lyssna på andras lösningar och visa vad du kan!

Bedömning

Jag kommer bedöma vad du kan genom att

- du får svara på flera exit-tickets kring till exempel positionssystemet

- du får lösa små provuppgifter kring räknesätten

-  lyssna efter hur aktiv du är i diskussionerna när vi arbetar med problemlösning och andra matteuppgifter

För att visa att du har nått mer än godtagbara kunskaper så deltar du aktivt i diskussioner, lyssnar på andras resonemang och kan bygga vidare på deras lösningar. Du kan även använda alla fyra räknesätten, lösa problem på olika sätt och ser samband mellan olika matematiska begrepp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: