Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2016-08-25 11:57 i Modersmål Trelleborg
Grundskola 2 – 6 Modersmål
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om dikter. Vi ska läsa olika dikter och analysera dem genom att fundera vilka känslor dikten förmedlar samt vad diktförfattaren har för budskap med dikten. Du kommer att få skriva olika dikter där du får uttrycka dig och föra fram dina tankar.

Innehåll

Mål

Du kommer att få lära dig:

 • att uttrycka tankar och känslor kring olika typer av dikter
 • att samtala och uttrycka egna åsikter
 • att analysera dikter
 • att skriva dikter på olika sätt, deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • att utveckla din förmåga att använda dig av ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter
 • att rita/välja en bild som passar till din dikt
 • att kunna läsa upp en egen dikt med inlevelse

Arbetssätt

Du kommer:

 • att få läsa och lyssna på olika sorters dikter
 • att diskutera och resonera kring hur man kan tolka en dikt och vad budskapet kan vara
 • att öva på att läsa dikter och tänka på röststyrka, tonfall, tempo, betoning och paus
 • att få genomgångar på olika strategier man kan använda när man skriver dikter
 • att diskutera kring ord och begrepp som används för att uttrycka känslor
 • att skriva egna dikter av olika slag tex. haiku, femrading och upprepningsdikt.
 • att rita en bild som passar till dikten

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och analysera samt skriva egna dikter enligt den bifogade matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Dikter Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser dikter med visst flyt.
Du läser dikter med gott flyt.
Du läser dikter med mycket gott flyt och inlevelse.
Läsförståelse
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt på ett enkelt sätt
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt på ett utvecklat sätt och visar då en god läsförståelse.
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt på ett välutvecklat sätt och visar då en mycket god läsförståelse.
Analys
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett enkelt sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett utvecklat sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett välutvecklat sätt.
Skriva egen dikt
Innehållet i din dikt är enkel och begripligt och du har i viss utsträckning följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Innehållet i din dikt är relativt tydligt och du har i huvudsak följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Innehållet i din dikt är tydligt och du har följt väl regler för de strukturer vi gått igenom.
Skriva egen dikt
Du följer skriftspråkets regler med viss säkerhet.
Du följer skriftspråkets regler med relativt god säkerhet.
Du följer skriftspråkets regler med god säkerhet.
Beskriva
Du får med enkla beskrivningar i dina dikter.
Du får med utvecklade beskrivningar i dina dikter.
Du får med välutvecklade beskrivningar i dina dikter.
Använda bilder
Du kan på ett relativt bra sätt använda bilder tillsammans med dina dikter.
Du kan på ett bra sätt använda bilder tillsammans med dina dikter.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder tillsammans med dina dikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: